BAĞIMSIZ ÇOCUK VE GENÇ ATÖLYESİ

Pedagog Onaylı Müfredat

“Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.”

Maria MONTESORRİ

BAĞIMSIZ ÇOCUK ATÖLYESİ

YARATICI DRAMA

BAĞIMSIZ ÇOCUK YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

GRUPLAR

06-07 Yaş

08-09 Yaş

10-11 Yaş

12-13 Yaş

DERSLER

Yaratıcı Drama

Yoga Drama

BAĞIMSIZ GENÇ ATÖLYESİ

OYUNCULUK

BAĞIMSIZ GENÇ OYUNCULUK ATÖLYESİ

13-16 Yaş

DERSLER

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Oyunculuk

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kamera Önü Oyunculuk

Yoga Drama

Herkes için

bir araç

Bir ekip işi olan tiyatro; beden kullanımından, ses kontrolüne, duyguların dengelenmesinden, ortak toplumsal paydaların değerlendirilmesine ilişkin verileri bir arada sunan bir araçtır.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama; çocukların kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine, olup bitenlere karşı bilinçli olmasını amaçlar. İçinde bulunduğu durumu, diğer bireyleri ve doğayı empati yaparak daha iyi analiz etmesini ve bundan hareketle topluma sağduyulu bireyler kazandırmayı hedefler. Uyum, özgüven, karar verme becerilerini kazandırma, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bakış açısıyla inceleme, bireyler arası farklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama, içinde yaşanılan dünyayı daha kolay ve somut olarak görmeyi ve anlamayı sağlama, hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl başa çıkılacağını gösterme gibi amaçları vardır. Çeşitli oyunlarla ve atölye liderinin kendine verdiği dramatik durumların canlandırılması ve kendiliğinden ve spontane olmasını sağlayan rol oynama ve doğaçlama çalışmalarla uygulanır.

 • Psiko-motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
 • Empati geliştirir.
 • Eğitimde ve sosyal hayatta aktifliği arttırır.
 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
 • Zihinsel kapasiteyi geliştirir.
 • Kendilik kavramının gelişmesini sağlar.
 • Bağımsız düşünme ve karar verme yeteneğini geliştirir.
 • Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağlar. İletişim becerisine olumlu katkı sağlar.
 • El göz koordinasyonunu geliştirir.
 • Demokrasi bilincini geliştirir.
 • Bireylerin, problemleri yeni bir bakış açısı ile incelemelerini sağlar.

Hedef

oyun

Çalışmalarımızda hedef, çocukları düşünmeye, kendilerini ifade etmeye yönelik egzersizlerle, bireyin kendi çevresinde olup biteni farketmesini sağlayarak, farkındalığını yükseltmek, çocuğun iletişim kurmasını güçlendirmek, öz güvenini desteklemek, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaktır.

Kamera Önü Oyun

Temel oyunculuk becerilerini edinmek ve kamera önü oyunculuk ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgileri öğretmeyi hedefler. Oyunculuk teknik ve yöntemleri uygulanarak kamera önü oyunculuğun gerektirdiği teknik ve sektörel bilgilerin kazanılmasını amaçlar. Metin okuma ve yorumlama, karakter oluşturma, doğaçlama, duygu egzersizleri, tirat ve sahne çalışmaları yapılarak uygulanır. Ses, nefes, diksiyon çalışmaları, doğaçlama egzersizleri, metin çözümleme ve uygulamalı egzersizler, tirat ve sahne çalışmaları ile sektörel bilgiler, kamera önü oyunculuk uygulama teknikleri, tanıtım videosu ve audition çekme teknikleri anlamlı şekilde sentezlenerek uygulanır.

 • Temel Oyunculuk becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.
 • Kamera Önü Oyunculuk hakkında ihtiyacı olan bilgileri edinir.
 • Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanabilme becerisi gelişir.
 • Metin çözümleme ve yorumlama ve oynama becerisi gelişir.
 • Duygularını kontrol edebilme becerisine olumlu katkı sağlar.
 • Kamera önü oyunculuk uygulama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Katılımcılara

faydalar

Her katılımcının kendini yetenekli hissetmesi, doğru öz güveni kazanması, sonuçtan çok sürecin kendisinin önemli olduğunu öğrenmesi ve öğrendiklerini her zaman uygulayarak kendini geliştirmesini amaçlamaktayız.

Yoga Drama

Yoga Drama; çocukların duygularını fark etmesini ve duygularını kontrol etmesini, bedenin farkında olmasını, bilinçli nefes alıp vermeyi, iletişim dilini ve oyun becelerini kazanmalarını hedefler. Fiziksel ve ruhsal farkındalık sağlar; çocuğun kendi bedenini keşfederek duygularının farkına varmasına olanak yaratır. Bilinçli ve doğru nefes alıp vermeyi öğrenerek hayat kalitesinin yükselmesi, çocuklara uygun meditasyon teknikleri uygulanarak bastırılmış duyguların eğlenceli şekilde açığa çıkması amaçlanır. Çocukların yaş gruplarına uygun Drama çalışmalarıyla yogayı birleştirerek uygulanır.

 • Duygularının farkında olmasını sağlar.
 • Duygularını kontrol edebilme becerisini geliştirir.
 • Beden farkındalığını artırır.
 • Bilinçli hedef alıp vermeyi öğrenir.
 • İletişim dili ve oyun becerilerini geliştirir.
 • Birlikte çalışma becerisi, çözüm üretme yeteneğini geliştirir.
 • Heyecan kontrolü, dinlenme ve empati kurma becerisini geliştirir.
 • Sosyal gelişim, hayal gücü ve yaratıcılık becerisine olumlu katkı sağlar.
 • Duyguları tanıma ve değerlendirme, öfke, kaygı ve stres kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

Pedagojik gelişime

uygun hazırlanmış müfredat

Bağımsız Çocuk ve Genç Atölyesi, eğitmenlerimizin hazırladığı ve Pedagog Alev Erat’ın onayladığı atölye müfredatı ile verilmektedir.

Alev Erat  Hollanda’da Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Pedagoji Bölümü‘nden mezundur ve  Türkiye – Hollanda arasında eş zamanlı olarak çalışmaktadır. Türkiye’de Mucize Doktor dizisinden sonra, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde pedagog olarak yer almaktadır.

pedagog onaylı

YİĞİT CAN BAHÇECİ
YİĞİT CAN BAHÇECİKamera Önü Oyun ve Oyuncu Koçu
Yiğit Can Bahçeçi, Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden 2015’te mezun oldu. Independents Club’da bir çok çalışma yürütmüştür.
İREM SÖVÜTCÜ
İREM SÖVÜTCÜKamera Önü Oyun ve Yaratıcı Drama
İrem Sövütcü, 26 Kasım 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden 2017’de mezun olan sanatçı…

Eğitmenler

ve bilgileri

ÖZGE SİVRİKAYA
ÖZGE SİVRİKAYAYaratıcı Drama
25 Ocak 1990 yılında Bursa’da doğan Özge Sivrikaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun olarak oyunculuk eğitimine başlamıştır. Bir çok tiyatro, dizi ve film projeleriyle çalışmalarını sürdüren sanatçı…
MELEK TANKER
MELEK TANKERYoga Drama, Çocuk ve Genç Yogası
2005 yılında Akademi Kenter’de Müşfik Kenter, Yıldız Kenter gibi önemli hocalardan oyunculuk eğitimi alan sanatçı 2008 yılında Bkm’de Sizinkiler adlı oyunda…

Önem verdiğimiz

konular

> Beş duyumuzu daha iyi kullanabilmek
> Çocuğun çevresindekilerle ilişkisi
> Olaylara eleştirel gözle bakmayı sağlamak
> Birlikte yaşamanın getirdiği kurallara uymak
> Duygusal gerginliğini drama yoluyla tedavi etmek
> Öz güveni geliştirmek, kendini, bedenini, duygularını tanımak ve bunların doğrultusunda kendini ifade edebilmek
> Hayal gücünün gelişmesi ve alternatifli düşünmeyi sağlayabilmek
> Grup çalışmasına katılarak sorumluluk almak
> Sanatsal yönün gelişimi ve yeteneğin doğru yönde kullanımı
> Rol denemeleri, doğaçlamalar, tiyatroda rollerin önemi ve dağılımı, oyun çalışma provaları

Sanatsal, kültürel ve yaratıcılık yönü gelişmiş, ruhsal dengesi sağlam kuşaklar için tiyatro eğitimi, okulla eş değerdir.

eğitim süresi

BAĞIMSIZ ÇOCUK YARATICI DRAMA ATÖLYESİNDE

Ders Gün ve Saatleri (Toplamda 4 ayrı Gruptan birini tercih imkanıyla):

Atölye Süresi: 32 Hafta (1. dönem 16 Hafta ve 2. dönem 16 Hafta), haftada 1 gün, günde 2 saat

Cumartesi Grupları:
Saat 10:00 – 12:00 | 06 – 07 Yaş
Saat 10:00 – 12:00 | 08 – 09 Yaş

Pazar Grupları:
Saat 10:00 – 12:00 | 10 – 11 Yaş
Saat 10:00 – 12:00 | 12 – 13 Yaş

Kontenjan: 12 Kişi

BAĞIMSIZ OYUNCULUK GENÇ ATÖLYESİNDE

Ders Gün ve Saatleri:

Atölye Süresi: 32 Hafta (1. dönem 16 Hafta ve 2. dönem 16 Hafta), haftada 2 gün, günde 2 saat

Cumartesi ve Pazar 
Saat 12:30 – 14:30 | 13-16 Yaş

Kontenjan: 12 Kişi

Bu atölyenin sonunda öğrenciler eğitmenleri ile sahne performansı hazırlayıp, hazırlandıkları gösteriyi en az bir temsil sahneleyeceklerdir.

Pedagog Onaylı Müfredat

“Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.”

Maria MONTESORRİ

BAĞIMSIZ ÇOCUK ATÖLYESİ

YARATICI DRAMA

BAĞIMSIZ ÇOCUK YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

GRUPLAR

06-07 Yaş

08-09 Yaş

10-11 Yaş

12-13 Yaş

DERSLER

Yaratıcı Drama

Yoga Drama

BAĞIMSIZ GENÇ ATÖLYESİ

OYUNCULUK

BAĞIMSIZ GENÇ OYUNCULUK ATÖLYESİ

13-16 Yaş

DERSLER

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Oyunculuk

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kamera Önü Oyunculuk

Yoga Drama

yaratıcı drama

Herkes için

bir araç

Bir ekip işi olan tiyatro; beden kullanımından, ses kontrolüne, duyguların dengelenmesinden, ortak toplumsal paydaların değerlendirilmesine ilişkin verileri bir arada sunan bir araçtır.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama; çocukların kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine, olup bitenlere karşı bilinçli olmasını amaçlar. İçinde bulunduğu durumu, diğer bireyleri ve doğayı empati yaparak daha iyi analiz etmesini ve bundan hareketle topluma sağduyulu bireyler kazandırmayı hedefler. Uyum, özgüven, karar verme becerilerini kazandırma, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bakış açısıyla inceleme, bireyler arası farklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama, içinde yaşanılan dünyayı daha kolay ve somut olarak görmeyi ve anlamayı sağlama, hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl başa çıkılacağını gösterme gibi amaçları vardır. Çeşitli oyunlarla ve atölye liderinin kendine verdiği dramatik durumların canlandırılması ve kendiliğinden ve spontane olmasını sağlayan rol oynama ve doğaçlama çalışmalarla uygulanır.

 • Psiko-motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
 • Empati geliştirir.
 • Eğitimde ve sosyal hayatta aktifliği arttırır.
 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir.
 • Zihinsel kapasiteyi geliştirir.
 • Kendilik kavramının gelişmesini sağlar.
 • Bağımsız düşünme ve karar verme yeteneğini geliştirir.
 • Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağlar. İletişim becerisine olumlu katkı sağlar.
 • El göz koordinasyonunu geliştirir.
 • Demokrasi bilincini geliştirir.
 • Bireylerin, problemleri yeni bir bakış açısı ile incelemelerini sağlar.

kamera önü oyunculuk

Hedef

oyun

Çalışmalarımızda hedef, çocukları düşünmeye, kendilerini ifade etmeye yönelik egzersizlerle, bireyin kendi çevresinde olup biteni farketmesini sağlayarak, farkındalığını yükseltmek, çocuğun iletişim kurmasını güçlendirmek, öz güvenini desteklemek, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaktır.

Kamera Önü Oyun

Temel oyunculuk becerilerini edinmek ve kamera önü oyunculuk ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgileri öğretmeyi hedefler. Oyunculuk teknik ve yöntemleri uygulanarak kamera önü oyunculuğun gerektirdiği teknik ve sektörel bilgilerin kazanılmasını amaçlar. Metin okuma ve yorumlama, karakter oluşturma, doğaçlama, duygu egzersizleri, tirat ve sahne çalışmaları yapılarak uygulanır. Ses, nefes, diksiyon çalışmaları, doğaçlama egzersizleri, metin çözümleme ve uygulamalı egzersizler, tirat ve sahne çalışmaları ile sektörel bilgiler, kamera önü oyunculuk uygulama teknikleri, tanıtım videosu ve audition çekme teknikleri anlamlı şekilde sentezlenerek uygulanır.

 • Temel Oyunculuk becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.
 • Kamera Önü Oyunculuk hakkında ihtiyacı olan bilgileri edinir.
 • Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanabilme becerisi gelişir.
 • Metin çözümleme ve yorumlama ve oynama becerisi gelişir.
 • Duygularını kontrol edebilme becerisine olumlu katkı sağlar.
 • Kamera önü oyunculuk uygulama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.

yoga drama

Katılımcılara

faydalar

Her katılımcının kendini yetenekli hissetmesi, doğru öz güveni kazanması, sonuçtan çok sürecin kendisinin önemli olduğunu öğrenmesi ve öğrendiklerini her zaman uygulayarak kendini geliştirmesini amaçlamaktayız.

Yoga Drama

Yoga Drama; çocukların duygularını fark etmesini ve duygularını kontrol etmesini, bedenin farkında olmasını, bilinçli nefes alıp vermeyi, iletişim dilini ve oyun becelerini kazanmalarını hedefler. Fiziksel ve ruhsal farkındalık sağlar; çocuğun kendi bedenini keşfederek duygularının farkına varmasına olanak yaratır. Bilinçli ve doğru nefes alıp vermeyi öğrenerek hayat kalitesinin yükselmesi, çocuklara uygun meditasyon teknikleri uygulanarak bastırılmış duyguların eğlenceli şekilde açığa çıkması amaçlanır. Çocukların yaş gruplarına uygun Drama çalışmalarıyla yogayı birleştirerek uygulanır.

 • Duygularının farkında olmasını sağlar.
 • Duygularını kontrol edebilme becerisini geliştirir.
 • Beden farkındalığını artırır.
 • Bilinçli hedef alıp vermeyi öğrenir.
 • İletişim dili ve oyun becerilerini geliştirir.
 • Birlikte çalışma becerisi, çözüm üretme yeteneğini geliştirir.
 • Heyecan kontrolü, dinlenme ve empati kurma becerisini geliştirir.
 • Sosyal gelişim, hayal gücü ve yaratıcılık becerisine olumlu katkı sağlar.
 • Duyguları tanıma ve değerlendirme, öfke, kaygı ve stres kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

pedagog onaylı

Pedagojik gelişime

uygun hazırlanmış müfredat

Bağımsız Çocuk ve Genç Atölyesi, eğitmenlerimizin hazırladığı ve Pedagog Alev Erat’ın onayladığı atölye müfredatı ile verilmektedir.

Alev Erat  Hollanda’da Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Pedagoji Bölümü‘nden mezundur ve  Türkiye – Hollanda arasında eş zamanlı olarak çalışmaktadır. Türkiye’de Mucize Doktor dizisinden sonra, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde pedagog olarak yer almaktadır.

eğitmenler

Eğitmenler

ve bilgileri

25 Ocak 1990 yılında Bursa’da doğan Özge Sivrikaya,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun olarak oyunculuk  eğitimine başlamıştır. Bir çok tiyatro, dizi ve film projeleriyle çalışmalarını sürdüren sanatçı, İstanbul Devlet Tiyatrosu ile 57.Alay, Jennifer’ın Düğünü, Bersisa gibi başarılı oyunlarda yer almış,  bunun yanı sıra televizyonda Karadayı, Demet Akbağ ile Çok Aramızda gibi projelerde yer bulmuştur.

İrem Sövütcü, 26 Kasım 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden 2017’de mezun olan sanatçı bir çok tiyatro, dizi ve film projesi yanı sıra atölye çalışmaları ile sanat hayatını sürdürdü. İstanbul Drama Sanat Akademisi bünyesinde, MEB onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği sertifika programını tamamlamıştır. Halen MAST’ta çocuk oyuncu koçu olarak yer almaktadır.

Yiğit Can Bahçeçi, 24 Ocak 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2005-2009 yılları arası Girne Amerikan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde, 2009-2010 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı’nda eğitim gördükten sonra, Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden 2015’te mezun oldu. Halen Yeditepe Üniversitesi Radyo, Sinema-Televizyon Yüksek Lisansına devam etmektedir.

2005 yılında Akademi Kenter’de Müşfik Kenter, Yıldız Kenter gibi önemli hocalardan oyunculuk eğitimi alan sanatçı 2008 yılında Bkm’de Sizinkiler adlı oyunda rol alarak profesyonel hayatına başladı. Bu yıllarda yoga ile tanışan Melek Tanker beden üzerine yoğunlaşmaya başladı. 2010 yılında Haliç Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nda eğitimine başlayan sanatçı okul yıllarında Meyerhold Biyomekanik, Theodoros Terzopulos , Tadashi Suzuki oyunculuk teknikleri üzerine farklı workshoplara katılarak çalışmalar yaptı, ve 2015 yılında mezun oldu. Hemen akabinde Sensingbody Academy’den Yoga Alliance onaylı Yoga Eğitmenlik Sertifikasını aldı ve yoga eğitmenliğine başladı.

Bkm, Tiyatro Ayna, Kadıköy Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 2016 yılında Sabancı, Keas, Hayat Kimya gibi şirketlere; “Ekip Çalışmasının Önemi, Meditasyon ile İş Yerinde Başarıyı Yükseltme, Nefes ve Beden Farkındalığı” gibi eğitim çalışmaları verdi. Farklı meslek gruplarındaki yetişkinlerle yoga eğitimi vermeye devam ederken yoga ile dramayı birleştirerek oyuncular için Yoga Drama çalışması geliştirdi. My Gym’de çocuklarla da Yoga Drama üzerine çalışmalar yaptıran Melek Tanker, Yoga Drama Atölye çalışmaları ile Independent Workshops bünyesinde.

Önem verdiğimiz

konular

> Beş duyumuzu daha iyi kullanabilmek
> Çocuğun çevresindekilerle ilişkisi
> Olaylara eleştirel gözle bakmayı sağlamak
> Birlikte yaşamanın getirdiği kurallara uymak
> Duygusal gerginliğini drama yoluyla tedavi etmek
> Öz güveni geliştirmek, kendini, bedenini, duygularını tanımak ve bunların doğrultusunda kendini ifade edebilmek
> Hayal gücünün gelişmesi ve alternatifli düşünmeyi sağlayabilmek
> Grup çalışmasına katılarak sorumluluk almak
> Sanatsal yönün gelişimi ve yeteneğin doğru yönde kullanımı
> Rol denemeleri, doğaçlamalar, tiyatroda rollerin önemi ve dağılımı, oyun çalışma provaları

Sanatsal, kültürel ve yaratıcılık yönü gelişmiş, ruhsal dengesi sağlam kuşaklar için tiyatro eğitimi, okulla eş değerdir.

Detaylarıyla

eğitim süresi

BAĞIMSIZ ÇOCUK YARATICI DRAMA ATÖLYESİNDE

Ders Gün ve Saatleri (Toplamda 4 ayrı Gruptan birini tercih imkanıyla):

Atölye Süresi: 32 Hafta (1. dönem 16 Hafta ve 2. dönem 16 Hafta), haftada 1 gün, günde 2 saat

Cumartesi Grupları:
Saat 10:00 – 12:00 | 06 – 07 Yaş
Saat 10:00 – 12:00 | 08 – 09 Yaş

Pazar Grupları:
Saat 10:00 – 12:00 | 10 – 11 Yaş
Saat 10:00 – 12:00 | 12 – 13 Yaş

Kontenjan: 12 Kişi

BAĞIMSIZ OYUNCULUK GENÇ ATÖLYESİNDE

Ders Gün ve Saatleri:

Atölye Süresi: 32 Hafta (1. dönem 16 Hafta ve 2. dönem 16 Hafta), haftada 2 gün, günde 2 saat

Cumartesi ve Pazar 
Saat 12:30 – 14:30 | 13-16 Yaş

Kontenjan: 12 Kişi

Bu atölyenin sonunda öğrenciler eğitmenleri ile sahne performansı hazırlayıp, hazırlandıkları gösteriyi en az bir temsil sahneleyeceklerdir.

BAŞVURU FORMU

KVKK *
Lütfen bilgilendirme yazısını okuyunuz.

EĞİTMENLER

ÖZGE SİVRİKAYA
ÖZGE SİVRİKAYAYaratıcı Drama
25 Ocak 1990 yılında Bursa’da doğan Özge Sivrikaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun olarak oyunculuk eğitimine başlamıştır. Bir çok tiyatro, dizi ve film projeleriyle çalışmalarını sürdüren sanatçı…
İREM SÖVÜTÇÜ
İREM SÖVÜTÇÜKamera Önü Oyun ve Yaratıcı Drama
İrem Sövütçü, 26 Kasım 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden 2017’de mezun olan sanatçı…
MELEK TANKER
MELEK TANKERYoga Drama, Çocuk ve Genç Yogası
2005 yılında Akademi Kenter’de Müşfik Kenter, Yıldız Kenter gibi önemli hocalardan oyunculuk eğitimi alan sanatçı 2008 yılında Bkm’de Sizinkiler adlı oyunda…
YİĞİT CAN BAHÇECİ
YİĞİT CAN BAHÇECİKamera Önü Oyun ve Oyuncu Koçu
Yiğit Can Bahçeçi, Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden 2015’te mezun oldu. Independents Club’da bir çok çalışma yürütmüştür.

bu anların bir parçası olun

atölyemizden anlar

aramıza katıl

aramıza katıl